Series Name Rating Views Chapters Latest Chapter
01 (OKU Hiroya) 4.39 17445 41 Vol 03 Ch 040 on Jul 16, 2008
Gantz 4.63 170487 386 Vol 37 Ch 383 on Jun 25, 2013
Gantz Origins: Oku Hiroya and SF Movie Stories 4.78 15184 1 Ch 001 on Jan 24, 2011
Gantz:G 4.56 101232 7 Vol 01 Ch 007 on May 23, 2016
Hen 4.39 22831 57 Vol 03 Ch 033 on Dec 9, 2010
Inu Yashiki updated 4.75 148894 60 Vol 07 Ch 059 on Today
Me-Teru no Kimochi 4.37 19485 28 Vol 03 Ch 026 on Mar 30, 2012
Total Manga Series: 7