Series Name Rating Views Chapters Latest Chapter
Saiyaku wa Boku o Suki Sugiru 4.85 33536 13 Vol 03 Ch 013 on Feb 4, 2014
Kodomo no Iibun 4.81 7616 1 Vol 01 Ch 001 on Jun 27, 2014
Mainichi Seiten 4.74 6734 8 Vol 02 Ch 008 on Jun 3, 2009
Aki-chan no Iibun 4.62 5113 1 Ch 000 on Dec 22, 2009
Total Manga Series: 4