Series Name Rating Views Chapters Latest Chapter
Saiyaku wa Boku o Suki Sugiru 4.85 36223 13 Vol 03 Ch 013 on Feb 4, 2014
Kodomo no Iibun 4.81 10764 1 Vol 01 Ch 001 on Jun 27, 2014
Aki-chan no Iibun 4.62 5309 1 Ch 000 on Dec 22, 2009
Mainichi Seiten 4.74 5275 8 Vol 02 Ch 008 on Jun 3, 2009
Total Manga Series: 4