Series Name Rating Views Chapters Latest Chapter
Saiyaku wa Boku o Suki Sugiru 4.85 36109 13 Vol 03 Ch 013 on Feb 4, 2014
Kodomo no Iibun 4.81 9607 1 Vol 01 Ch 001 on Jun 27, 2014
Aki-chan no Iibun 4.62 5965 1 Ch 000 on Dec 22, 2009
Mainichi Seiten 4.74 4706 8 Vol 02 Ch 008 on Jun 3, 2009
Total Manga Series: 4