Series Name Rating Views Chapters Latest Chapter
Aki-chan no Iibun 4.62 4561 1 Ch 000 on Dec 22, 2009
Kodomo no Iibun 4.76 8237 1 Vol 01 Ch 001 on Jun 27, 2014
Mainichi Seiten 4.69 3839 8 Vol 02 Ch 008 on Jun 3, 2009
Saiyaku wa Boku o Suki Sugiru 4.85 55217 14 Vol 03 Ch 014 on Feb 17, 2015
Total Manga Series: 4