Series Name Rating Views Chapters Latest Chapter
Aki-chan no Iibun 4.62 4823 1 Ch 000 on Dec 22, 2009
Kodomo no Iibun 4.81 9050 1 Vol 01 Ch 001 on Jun 27, 2014
Mainichi Seiten 4.74 4853 8 Vol 02 Ch 008 on Jun 3, 2009
Saiyaku wa Boku o Suki Sugiru 4.85 40483 13 Vol 03 Ch 013 on Feb 4, 2014
Total Manga Series: 4