Series Name Rating Views Chapters Latest Chapter
Akagi 4.71 66967 214 Vol 26 Ch 229 on Feb 27, 2015
Atsuize Pen-chan 3.50 2633 7 Vol 01 Ch 007 on May 27, 2014
Atsuize Tenma! 4.17 2931 6 Vol 01 Ch 006 on Dec 24, 2011
Buraiden Gai 3.70 3709 38 Vol 05 Ch 038 on Jan 27, 2010
Confession (KAWAGUCHI Kaiji) 4.69 4285 8 Vol 01 Ch 001 on Mar 4, 2012
Gin to Kin 3.66 14268 57 Vol 06 Ch 057 on Feb 15, 2015
Hoshi Furu Yoru ni 4.67 2501 1 Ch 000 on Apr 2, 2013
Kaiji 4.38 24536 267 Vol 03 Ch 024 on Jun 6, 2014
Rude 39 4.08 2925 11 Vol 01 Ch 011 on Aug 23, 2013
Saikyou Densetsu Kurosawa 4.11 10329 82 Vol 11 Ch 088 on Sep 2, 2010
Ten - Tenna Toori no Kaidanji 3.87 6014 155 Vol 05 Ch 044 on Jul 31, 2011
The New Kurosawa updated 4.50 32167 16 Vol 02 Ch 016 on Yesterday
Tobaku Datenroku Kaiji: Kazuyahen 4.75 14523 69 Vol 07 Ch 071 on Jan 30, 2015
Tobaku Haouden Rei: Gyankihen 4.30 9824 88 Vol 10 Ch 087 on Oct 14, 2013
Tobaku Haouden Zero 4.33 5517 24 Vol 07 Ch 001.1 on Jul 1, 2009
Total Manga Series: 15